Bulgaria

България

Ennogen Healthcare (Europe) Ltd

Block B, The Crescent Building, Northwood, Santry Dublin 9, D09 C6X8, Северна Ирландия

info@ennogeneurope.com

+353 (0)1 893 4124

Запитвания по медицински въпроси:
medicalinformation@ennogeneurope.com

Фармацевтичен контрол:
+353 (0)1 893 4124